CONFIDENȚIALITATE

SC AGC Compact Tunning SRL se angajează să folosească datele clienților exclusiv pentru scopul pentru care au fost introduse (efectuarea de comenzi online). Ne obligăm să nu transmitem datele personale către terți și să respectam confidențialitatea datelor.

SC AGC Compact Tunning SRL nu încurajează SPAM-ul.

SC AGC Compact Tunning SRL nu face schimb de adrese de email obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de email altor persoane, nu furnizează adresa dumneavoastră către terți.

Nota de informare privind protecția datelor personale
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice SC AGC Compact Tunning SRL are obligația de a administra numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau o altă persoană și în condiții de maximă securitate.
Scopul solicitării și colectării datelor cu caracter personal este de a opera comenzile efectuate de dumneavoastră online.